Här finns information om helgens alla tävlingar i Karlstad

Varmt Välkomna till Rocksulans tävling (1)

Tävlingsinformation rocksulan 18-19 mars 2023 (4)

Tidsschema rs 2023 lördag

Tidsschema rs 2023 söndag

Avprickning: Viktoria Björnsson-Spets (070 8176606) prickar av alla dansare senast kl 07.15 både lördag och söndag

Lagledare lördag: Åse Britt Vognild (0730 672759)

Lagledare söndag: Jonas Fågelström (070 5228908) (fram till kl14.00) och Hanna Nilsson (070 4461619 (från kl 14.00)

Tidiga strykningar mailas till tk@nackswinget.se

Lycka till alla tävlande!