Hej alla härliga Nackswingare!

Nu har det blivit dags för ett nytt ordisbrev lagom till höstens start av Nackswinget verksamheter. I detta brev hade jag tänkt förmedla lite information om vad som händer på Nackswinget samt i danssverige.

Covid-19
Det kom i mitten av juli nya riktlinjer om hur idrottsanläggningar får bedriva sin verksamhet. Tidigare har det varit att en individ ska ha ett visst antal kvadratmeter. Detta har nu ändrats till att varje förening/klubb ska aktivt bedriva sin verksamhet m ed ansvar att begränsa smittspridningen. Med de nya riktlinjerna beslutade Nackswingets styrelse att vi ska ha en maxgräns på 50 personer i lokalen vid kurstillfällen (24 par inklusive kursledarna). Vi vill fortsätta be alla Nackswingets medlemmar att ta sitt ansvar för att minimera smittspridningen. Känner du inför ett tillfälle att du är krasslig även om du är vaccinerad, stanna hemma. Vi bryr oss om varandra och vill inte att det ska ske någon smittspridning bland alla våra vänner!

Lokalen
Inför kurser /friträningar/event/etc. fortsätter vi som tidigare med att komma in i/gå ut ur lokalen inom 10 minuter från det tillfälle man har vistats i lokalen. Detta för att ge ansvariga för nästa aktivitet tid på sig att genomföra de städrutiner vi har för att mins ka risken för smittspridning i lokalen. Alla ansvarar för att hålla lämpligt avstånd till andra dansare. Nackswingets kursledare samt ansvariga för friträningar ansvarar för att säkerställa att det är bra avstånd mellan alla danspar på plats. Så lyssna noga på deras instruktioner. Alla medlemmar ombeds även fortsatt komma färdigombytta till lokalen. Omklädningsrummen är fortsatt avstängda och duscharna får inte användas än.

Kursverksamheten
Jag hoppas att det inte har undgått någon att några kurser har öppnat för anmälan samt att några kommer att göra det till helgen! Som tidigare nämnts kommer varje kurs ha ett maxtak på 48 personer samt två kursledare. Som tidigare under våren kommer vi fortsätta att avvakta med partnerbyten. Detta innebär också att kursledarna i sin tur kommer inte dansa med kursdeltagarna. Kurserna och kursschemat ligger redan ute på Nackswingets hemsida. Så var beredda den 7/8 klockan 12:00 för att anmäla er.

Friträningar
Inga justeringar görs i dagens läge avseende fritr äningar. Vi fortsätter att ha ett maxantal på 9 par per friträning. Om justeringar görs på denna restriktion kommer det att komma ut i ett separat utskick.

Socialdansen
Som många kan se har det börjat att dyka upp event runt om i Sverige där det börjar fö rekomma socialdans. Även vi på Nackswinget håller på att se över de möjligheter vi har med att försöka komma i gång med socialdansen igen. Så håll er uppdaterade på våra sociala medier om kommande information avseende socialdansen!

Tävlingsverksamheten
Under hösten ligger det flera planerade tävlingar som många utav Nackswingets tävlingspar har anmält sig till. Vi hoppas att tävlingarna lyckas genomföras och ser stort fram emot det planerade SM;et som sker i december månad.

Med vänliga hälsningar,
Stefan Tärnström
Ordförande för Nackswinget