Vi hade under öppnandet av kursomgång 2 strul med våra anmälningar via dans.se. Detta varade mellan 12-12:30. Problemet är nu löst.