Introtävling i Kolbäck, Linneagården, Linneatorget 3, 734 50 Kolbäck.

Vi dansar på en bioscen och värmer upp i lokal med trägolv i samma byggnad.

Kiosk och hamburgeri finns.

Inget lagledarkrav, informationsträff kl 09.15 för alla innan tävlingsstart kl 10.00.

Avprickning för klubbarna sker via Vote4Dance. Nackswingets dansare prickas av senast kl 09.00 av Cecilia Zimmerman (070 835 68 30)

Tidschema hittar ni via Vote4dance