Styrelsen följer fortfarande aktivt information från Folkhälsomyndigheten, Svenska Danssportförbundet och Riksidrottsförbundet för att säkerställa att vi, på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt, ska kunna erbjuda våra medlemmar möjlighet till fysisk aktivitet.

Sedan januari 2021 har styrelsen tillsammans med våra kommittéer bl.a. förfinat våra städrutiner, markerat upp lokalen utifrån regelverk om yta per person samt satt upp alkogelstationer. Från och med 30/9 gäller nya riktlinjer för klubbens verksamhet och därmed hur vi medlemmar agerar på kurser och i lokalen.

Vi vill att alla våra medlemmar ska ta det fortsatta ansvaret och respektera alla i klubblokalen! Detta innebär att följande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska följas:
• Stanna hemma vid minsta symptom på covid-19 eller annan sjukdom
• Tvätta händerna ofta eller använd handdesinfektion
• håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Kursverksamhet
Tidigare har reglerna varit att en individ ska ha ett visst antal kvadratmeter. Detta har nu ändrats till att varje förening/klubb ska aktivt bedriva sin verksamhet med ansvar att begränsa smittspridningen. Från och med den 30/9 kommer det inte längre finnas ett maxantal som tillåts på kurs, men grupperna kommer såklart anpassas så att det är möjligt att dansa. Det kommer vara parkrav vid anmälan, men på kurser är det sedan valfritt om man önskar byta runt eller ej.

Friträningar
Annonseras på hemsidan senast 10 timmar innan träningstillfället. Du behöver inte längre anmäla dig till ansvarig för träningen men det kommer att finnas en ansvarig som ni kan kontakta vid frågor. Denna ansvariga skall också säkerställa att våra städrutiner är genomförda innan friträningen börjar. Läs mer om våra friträningar här

Lokalen
Vi uppmanar alla att inte komma för tidigt till sina aktiviteter och att lämna lokalen efter att man slutat för dagen för att på så sätt undvika trängsel med nästa grupp som kommer. Detta underlättar även för kursledare och ansvariga som skall städa mellan kurser och aktiviteter. Om ni har möjlighet uppmuntrar vi er fortfarande att byta om hemma. Omklädningsrummen öppnar igen den 30/9.

Om du har rest (både i Sverige och utomlands)
Följ Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner för det land/den ort du har varit i. Säkerställ att du följt dessa innan du kommer till lokalen (gäller både kurser och friträningar).

Det är fortsatt av yttersta vikt att vi alla hjälps åt att utöver att följa pandemilagen, restriktioner och allmänna råd, även följer dessa rutiner inom Nackswinget.

Styrelsen kan med kort varsel komma att ändra nedan om Folkhälsomyndighetens, Svenska Danssportförbundets, eller Riksidrottsförbundets riktlinjer eller allmänna råd ändras.

Håll avstånd, tvätta händerna och var rädda om varandra!
//Styrelsen

För utförligare information se bifogad fil genom att klicka här