På grund av rådande restriktioner och rekommendationer från FHM, DSF och Riksidrottsförbundet kommer Nackswinget att endast tillåta paranmälan under kursomgång 1.

Vidare kan maxantalet deltagare komma att regleras i enlighet med restriktionerna, för att säkerställa att vi efterlever kraven om “minsta antal kvadratmeter” per person.