Svenska Danssportförbundet har, efter information från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet gått ut med ett förtydligande kring att även kursverksamhet för vuxna kommer att vara tillåten under januari. Dock bär vi alla ett stort ansvar i att i detta aktivt jobba för minimerad smittspridning.

På Nackswinget kommer vi därför att:

  • Endast tillåta max 18 personer på dansgolvert samtidigt (inkl kursledare)
  • hantera inpassering via vår vanlilga entré men utpassering via vår nödutgång mellan kurser för att minska trängsel
  • kräva minst 15 minuter mellan alla kurser/träningar för att säkerställa tid för städning/spritning
  • tillfällit stänga våra omklädningsrum
  • planera om för vår tävling samt interna träffar till senare i vår

Läs utförlig information under Information angående Nackswingets verksamhet 2022