Nackswingets årsmöte kommer hållas innan mars månads slut, datum kommer kommuniceras inom kort. Men om du vill skicka in en motion behöver de vara styrelsen tillhanda senast 31/1. Ev motioner kan mailas till info@nackswinget.se

Vill du veta mer om årsmöten? Se Riksidrottsförbundet hemsidaRiksidrottsförbundet hemsida samt våra stadgar