Nackswingets årsmöte kommer den 18:e mars kl 19:00, officiell kallelse kommer publiceras.

Vi vill gärna se att du är med och påverkar genom motioner. Vill du skicka in en motion behöver de vara styrelsen tillhanda senast 31:e januari. Ev. motioner kan mailas till info@nackswinget.se

Vill du veta mer om årsmöten? Se Riksidrottsförbundet hemsidaRiksidrottsförbundet hemsida samt våra stadgar