Här finns information om helgens tävling i Kalmar

Kalmar tiddschema.pdf

Lagledare: Cissi (070 835 68 30) kommer att pricka av i Vote4dance. Tävlande hämtar ut sina nummerlappar själva.

Tidiga strykningar mailas till tk@nackswinget.se